Jeugdpastoraat

Het jeugdpastoraat binnen onze gemeente is niet echt ‘georganiseerd’, in die zin dat de predikant of de jeugdouderling afspraken maakt met jongeren om hen op te zoeken. Ze zoeken veel meer een praatje in de wandelgangen, tijdens avonden, weekenden enz. Wel doen ze hun best om in geval van ziekte of andere rampspoed je te bereiken. Mocht je zelf behoefte hebben aan contact, dan zijn ze daartoe natuurlijk altijd bereid! Dus aarzel nooit om te mailen of te bellen!


Contactpersoon is Bert Rooiman tel. 295645