Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan onze leden wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor de kerk.

Hoe werkt de Actie Kerkbalans?

In januari ontvangen alle  gemeenteleden het verzoek hun  bijdrage te leveren. Dit kan een eenmalige of een maandelijkse gift zijn. Het bedrag kan worden overgemaakt via een incassosysteem (onze voorkeur) of via zelf overmaken.
Voor 2019 passen we voor het eerst de mogelijkheid toe  leden digitaal aan te schrijven en het formulier te laten invullen.  Hierdoor worden de bezorgers/ophalers ontlast en het bespaart papier (Groene Kerk).

Waarom wordt het ieder jaar gevraagd?

Als wij in januari van de gemeenteleden horen wat zij toezeggen aan financiële bijdrage kan de gemeente daarop het beleid afstemmen. Bovendien geldt de toestemming steeds voor één jaar.

Waaraan wordt dit geld besteed?

De grootste post vormen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, seniorenmiddagen, inspirerende kerkdiensten, pastoraat, themabijeenkomsten, aanwezigheid van de kerk in de buurt, catechese en toerusting. En om dat mogelijk te maken is er geld nodig voor de gebouwen en voor de salarissen van de predikanten. Hoe dan ook bepaalt de Actie Kerkbalans een belangrijk deel van de inkomsten van onze gemeente en daarmee de mogelijkheden om actief te zijn. Het geld wordt niet gebruikt voor diaconale projecten. Daar zijn andere geldstromen voor, zoals de opbrengst van collecten.

Er gaat toch ook een deel van het geld naar ‘Utrecht’?

Iedere gemeente draagt 4,35% van de opbrengsten van de Actie Kerkbalans verplicht af aan de dienstenorganisatie in Utrecht. Die zet dit geld landelijk in voor deskundige dienstverlening aan gemeenten.

Hoe en wanneer gaat de actie Kerkbalans van start?

Omstreeks 7 januari 2019 begint de actie. Wij hebben gekozen iets eerder dan de landelijke kerk te  starten om een combinatie te maken van het rondbrengen van de Ontmoeting en de Kerkbalans brieven.