Beroepingswerk

Op een extra ingelaste kerkenraadsvergadering op donderdag 26 september heeft de beroepingscommissie verslag gedaan van het beroepingswerk. Zij hebben
ds. Wilma Onderwaater, predikant te Aalten, voorgedragen als de te beroepen predikant. De kerkenraad is hier unaniem mee akkoord gegaan en besloot het beroep uit te brengen.

Op zondag 6 oktober ging ds. Onderwaater voor in de kerkdienst. Na de dienst heeft de beroepingscomissie, in Gebouw Diekgraven, onder het genot van koffie, thee en limonade, hun werkwijze van de afgelopen maanden aan de gemeente bekend gemaakt. Groot was de verrassing bij de gemeente toen ds. Onderwaater werd voorgesteld als de nieuw te beroepen predikant. Een geweldig applaus volgde. Ds. Onderwaater heeft daarna kort iets over zichzelf verteld. Haar achtergrond, ervaring en de wijze waarop zij predikant wil zijn.

In de daaropvolgende 5 dagen van bezwaar tegen de procedure zijn er geen bezwaren binnengekomen. Op vrijdag 11 oktober is er een afvaardiging van de kerkenraad en beroepingscomissie naar Aalten geweest om ds. Onderwaater de beroepingsbrief te overhandigen. De kerkenraad is blij en dankbaar u te kunnen mededelen dat ds. Wilma Onderwaater ons heeft laten weten het beroep aan te nemen.

Wilma Onderwaater

Op een later te bepalen zondag in januari 2020 zal de bevestiging en intrede plaatsvinden.
Wij zien uit naar een fijne samenwerking en verwachten met haar, een dominee te krijgen, die zich betrokken voelt bij onze gemeente.
In elk geval heeft ds. Onderwaater veel zin om in onze gemeente aan de slag te gaan!!

Namens de kerkenraad,

Roelof Reinders (voorzitter)