Zondag 10 februari

U bent allen van harte welkom tijdens de dienst op zondag 10 februari, Doopdienst.

Voorganger is: Ds. M.A. Andela-Hofstede

Collecte is bestemd voor: Organisatie IKA vakantieweken