Kerkdiensten Online

met beeld en geluid...

 
Alle zondagse kerkdiensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
 
 
Om de kosten hiervan voor de kerk te beperken, doet de kerkenraad een beroep op u om bij te dragen aan deze extra voorziening.

Hoe kunt u bijdragen? Door uw gift over te maken naar:

NL59 RABO 0347 0021 37 of NL48 INGB 0000 8711 86 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. Neede o.v.v. Uitzending kerkdiensten.