Zondag 16 december

U bent allen van harte welkom tijdens de dienst op zondag 16 december, derde advent.

Voorganger is: Ds. W.A. Andela

Collecte is bestemd voor: Licht voor weeskinderen in Oekraïne, Kerk In Actie