Afscheid Ds. Wytze Andela

Beste gemeenteleden,
Op zondag 29 september 2019 zal ds. Wytze Andela, wegens emeritaat (pensioen voor predikanten), afscheid nemen van de Protestantse Gemeente in Neede.

De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de dienst, waarin we met dankbaarheid afscheid van hem willen nemen.
Deze dienst zal plaatsvinden om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Na de dienst is er gelegenheid, onder het genot van koffie, thee en limonade, om ds. Wytze Andela persoonlijk de hand te drukken in Gebouw Diekgraven.Indien u een financiële bijdrage wilt leveren aan het afscheidsaandenken voor ds. Andela, dan kunt u dat doen door het geld over te maken naar rekening NL23 RABO 0135631637 o.v.v. ‘Afscheid ds. Andela’.

Graag tot ziens op 29 september!

Namens de kerkenraad,
Roelof Reinders (voorzitter)