Ter bemoediging

Van uw predikanten

 
29 mei 2020
 
In aanloop naar Pinksteren is een nieuw lied gelanceerd, gezongen door mensen uit veel verschillende kerken. ‘U geeft rust’, door alles heen.
 
 

 
15 mei 2020
 
Voor de kinderen
 
Maar ook voor alle anderen.
Jullie mogen weer naar school. Maar er zijn nog steeds allemaal regels waar je je aan moet houden.
Dit liedje gaat erover dat regels soms best goed zijn:
 
 

 
11 mei 2020
 
Een oude, bekende zegenbede is de zegen van St. Patrick. Graag geven wij de woorden van deze bede aan u door.
 
Zegen van St. Patrick
 
De Heer is voor je
om je de juiste weg te wijzen.
 
De Heer is naast je
om je in de armen te sluiten
en je te beschermen tegen gevaar.
 
De Heer is onder je om je op te vangen
wanneer je dreigt te vallen.
 
De Heer is in je
om je te troosten als je verdrietig bent.
 
De Heer is om je heen
als een beschermende muur
wanneer anderen over je heen vallen.
 
De Heer is boven je om je te zegenen.
 
Zo zegene jou God,
vandaag, morgen en voor altijd.
 
amen
 

 
1 mei 2020
 
Gebed van verzetsstrijder Bonhoeffer:

'Help mij bidden'
 
Dietrich Bonhoeffer was een vooraanstaande Duitse theoloog. Nadat hij deelnam aan een samenzwering tegen Hitler werd hij gevangengenomen.
Hij schreef dit morgengebed in gevangenschap in Berlijn voor zijn medegevangenen.

God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen
 
In mij is het duister, maar bij u is licht
ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet
ik ben bang, maar bij u vind ik hulp
ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede
in mij is bitterheid, maar bij u vind ik geduld
ik begrijp uw wegen niet, maar u weet de rechte weg voor mij.
 
Vader in de hemel,
lof en dank zij u voor de rust van de nacht
lof en dank zij u voor de nieuwe dag
lof en dank zij u voor al uw goedheid en trouw
in mijn leven tot nu toe.
U hebt mij veel goeds bewezen,
laat mij nu ook het zware uit uw hand aannemen.
U zult mij niet meer opleggen dan ik dragen kan.
U laat uw kinderen alle dingen ten goede komen.
 
Ontferm u, Heer, geef mij mijn vrijheid terug.
Wat deze dag ook brengt, Heer, uw naam zij geprezen!
 

 
25 april 2020
 
Na Pasen
 
Morgen is het de tweede zondag na Pasen. Het verhaal over Jezus’ verschijning aan het meer van Tiberias wordt gelezen. Dit is al de derde keer dat de opgestane Heer aan zijn leerlingen verschijnt.
Na de gebeurtenissen in Jeruzalem zijn de leerlingen overgegaan tot de orde van de dag. Zeven leerlingen zijn uitgevaren om te vissen. Vijf worden er bij name genoemd, twee niet. Je zou hier zo je eigen naam kunnen invullen.
Maar de leerlingen vangen niets. Dan verschijnt op de oever een onbekende man. Ze herkennen Hem niet. De man roept hen toe het net aan de andere kant van de boot uit te gooien. En de leerlingen luisteren.
Waarom? Kennelijk horen de leerlingen iets in zijn oproep dat hen raakt en herkennen ze onbewust de stem van de Opgestane.
Toen en ook nu, geven mensen gehoor aan die stem. Vaak merk je pas achteraf dat het de Levende was die de afstand overbrugde en je zei het over een andere boeg te gooien. En hoe wonderlijk, het net vult zich met vis. En je weet ‘het is de Levende’ die zich naar mij heeft toegewend.
(joh. 21:1-14)
 

 
16 april 2020
 
Filmpje Annemiek Schrijver:
 
 

 
12 april 2020
 
De Stille Week is anders dan alle andere jaren. Door het coronavirus zijn we letterlijk aan onze huizen gekluisterd, worstelend met vragen en onzekerheden.
Maar ook dit jaar wordt het weer Pasen. Ook dit jaar keren we ons naar het licht. Het paaslicht: niet de ontkenning van het donker, wel het gevecht daartegen. Mooi is dat verwoord in lied 600, een tekst van Sytze de Vries:
 
Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
 
Licht, verschenen uit den hoge,
licht gedompeld in de dood,
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
 
Verbonden met allen die wereldwijd zoeken naar hoop en troost vieren we Pasen: Jezus leeft! Samen geloven we dat het paaslicht, aan liefde aangestoken, tóch overwint.
 
Wij wensen u en jullie allen gezegende dagen toe.

Uw predikanten
 

 
8 april 2020
 
Een gebed bij lied 1003 uit het liedboek.
 
Richt onze ogen op U
 
God,
het is stil op straat
een kwaad virus waart als een spook
rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en
wat en hoelang.
 
Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.
 
Schenk ons uw goede Geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen.
 
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
en kom gauw!

Amen.
 
Hans Tissink
 

 
Zondag 5 april is het Palmpasen, de zondag voor de Stille Week.

Op deze zondag staat het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem centraal.
Een mooi lied bij dit verhaal is het lied Dit is een dag van zingen, NLB lied 552.

 
In dit lied staat:
 
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.
 
Geef ons vandaag de moed
het met Uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Hij is goed!
 

 
31 maart 2020
 
Dit gebed kwamen we tegen op de PKN site en willen we u graag doorgeven.
 
God,
geef me rust en vertrouwen,
opdat ik me niet mee laat slepen
door angst en paniek.
Geef me wijsheid,
opdat ik het goede doe
en het dwaze laat.
En geef me liefde,
opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens
en bereid ben te helpen waar nodig.
 
Irene van der Meulen
 

 
27 maart 2020
 
Wij (uw predikanten) hebben afgesproken ons rubriekje ‘ter bemoediging’ los te koppelen van de berichten van het crisisteam. Dat maakt het voor ons mogelijk om geregelder een berichtje met u te delen.
Judica

Komende zondag (29 maart), de 5e in de 40-dagen, is het zondag Judica, doe mij recht. ‘Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak’, zo lezen we (vers 1a). Het is een oproep aan God, die de onze zou kunnen zijn. We leven in onzekerheid. Zal het coronavirus nog meer ontwrichting brengen?
 
‘Verschaf mij recht, o God’.

Kun je God vragen om u/jou/mij recht te doen zonder zelf recht te doen aan anderen? Daarom versta ik het ook als een oproep om elkaar recht te doen. Recht doen aan mensen zonder rechten. Vluchtelingen op Lesbos, de straatmeisjes in Ghana (voor wie de uitgangscollecte op 29 maart bestemd zou zijn). Recht doen aan elkaar dichtbij. Je verantwoordelijkheid nemen en er alles aan doen om een ander niet te besmetten.
 
Hoopvol
 
Het geeft hoop te zien waar dat al gebeurt. Ik hoop dat we iets daarvan zullen vasthouden. Ook als de dreiging van dit virus tot het verleden behoort.
 
Uw predikanten