Verhuur

De Grote Kerk is geschikt voor multifunctioneel gebruik. Verhuur van de kerk voor bijvoorbeeld concerten en symposia, eventueel in combinatie met de ruimtes in Gebouw Diekgraven, is mogelijk.

Contactpersoon hiervoor is mevrouw Alie Timmerije, koster van de kerk.
U kunt haar bereiken onder telefoonnummer 0545-293528.

Het afhuren van één of meerdere zalen van Gebouw Diekgraven is ook mogelijk.
Contactpersoon hiervoor is mevrouw Ineke Scholten, beheerder van Gebouw Diekgraven.
Zij is te bereiken onder telefoonnummer 0545-293498 of 0651784082.

 

 

 Tarieven 01-01-2019

EUR

  KERK
Huwelijk 
 Huwelijk lidmaat of dooplid 175,-- 
 Huwelijk van niet-kerkleden 325,-- 
 USB stick van een dienst  10,--
 
Begrafenis 
 Begrafenis leden van onze gemeente 175,-- 
 Begrafenis niet-kerkleden (geen predikant) 325,-- 
 Begrafenis + predikant voor niet-kerkleden 425,-- 
  
Verenigingen 
 Koor Jubilate uitvoering 125,-- 
 Verenigingen gevestigd in Neede 225,-- 
 Overige verenigingen 275,-- 
 Oefenavonden - per avond 50,-- 
  
Commercieel verhuur 
 1 dagdeel (= 3 uren) 300,-- 
 Volgende uren 50,-- 
  
 Huur beamer per dagdeel 50,-- 
 Huur consistorie 25,-- 
 
Abonnement "Ontmoeting" 
 Voor (niet) kerkleden binnen Neede 13,50 
 Voor (niet) kerkleden buiten Neede 20,-- 
   
Koor Jubilate medewerking aan kerkdienst 127,--
   
Ouderenmiddag  
Huur kerk 60,--
Koster 12,--
Koffie/thee 18,--
   
Kerkradio eenmalige aanschafkosten 100,--

Koffie/thee tijdens oefenen/na concert = €1,--.
Kerstdiensten van Kisveldschool en Leeuwerikschool in de kerk zijn gratis.
Koffieverkoop bij ZWO activiteiten: helft ZWO, helft kerkrentm.

 
DIEKGRAVEN  
Huur grote zaal 35,--
Huur foyer 25,--
Huur vergaderzaal 1 of 2 17,50
Huur vergaderzaal 1 en 2 25,--
koffie/thee/limonade per kop/glas 1,--
   
Huur gebruik keuken bij verjaardag 12,--
Gebruik beamer 25,--

De tafels en stoelen (beamer) worden door de koffiezetters klaargezet
zoals men graag wil. Na afloop wordt meestal geholpen bij het
terugzetten
van de tafels/stoelen.