Organisatie

Voor onze kerk zijn veel mensen actief. Binnen de kerkenraad, de diaconie of in een van de vele daaronder vallende commissies of werkgroepen. Wilt u ook meehelpen?