Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuurscollege van de gemeente. Hoofdtaak van de kerkenraad is het leiding geven aan het gemeente zijn: de opbouw van de gemeente en de plaats van de kerk in de samenleving.
 
Kerkenraadsleden worden vanuit de gemeente gekozen en moeten dus een zo goed mogelijke vertegenwoordiging zijn van die gemeente. Aan hen wordt het beleid en de uitvoering van het werk in en door de gemeente toevertrouwd. Zij zijn de ambtsdragers.
 
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en predikanten.
 

Momenteel zijn dit:
 
Roelof Reinders, voorzitter
Albert Habing, scriba (secretaris)
Jet Lieftink-Buijs, predikant
Marieke Andela-Hofstede, predikant
Wilma Onderwaater, predikant
Boy van den Berg, wijkouderling
Rikie Kuiper, wijkouderling
Albert Habing, wijkouderling
Bert Rooiman, jeugdouderling
Niels Sies, ouderling-kerkrentmeester
Chris te Hennepe, ouderling-kerkrentmeester
Dinant Rohaan, ouderling-kerkrentmeester
Wilma Ebbekink, diaken
Gerke Krooshof, diaken
Peter Hofstede, diaken
Gerda van den Brink, diaken
Bernard van Delft, ouderling met een bijzondere opdracht