Ds. Andela - Hofstede

Sinds oktober 2016 ben ik parttime verbonden aan de Protestantse Gemeente van Neede, samen met mijn man en naast onze collega Jet Lieftink. Ik ervaar de gemeente als veelkleurig en gastvrij, en ik vind het fijn om in uw midden werkzaam te mogen zijn. Hoewel mijn man en ik in Aalten wonen voelen we ons beiden ook thuis in Neede.
Mijn werkterrein wat betreft het pastoraat omvat de secties 5, 6, 7 en 8 van wijk I en sectie 13 van wijk II.

Neede is onze vijfde gemeente. Hiervoor hebben we gestaan in Winsum (fr.) en Easterein, Burgum, Renkum-Heelsum en Aalten. In al deze gemeenten hebben we met vreugde en voldoening ons werk kunnen doen. We ervaren het als een uitdaging om door alle veranderingen heen bezig te zijn met de vragen van geloof en leven.
Zelf heb ik altijd in deeltijd gewerkt, naast de zorg voor ons gezin. We hebben twee kinderen gekregen, Martha en Pieter. Inmiddels zijn zij volwassen en gaan ze hun eigen weg, maar ons contact blijft gelukkig goed en intensief.
Het geloof betekent voor mij vooral dat ik me aanvaard en gekend mag weten, en dat ik besef dat dit ook geldt voor alle anderen die ik op mijn weg ontmoet. Ik probeer open in het leven te staan, met verwondering en vertrouwen, zonder snelle oordelen. Ruimte voor echte ontmoeting vind ik belangrijk. Ik ben op zoek naar verbindingen tussen mensen, door de generaties heen.
Mijn hobby’s zijn zingen, wandelen en lezen.

Het is mijn wens dat we samen een levendige, warme gemeenschap mogen vormen rondom het Woord van God, dat altijd weer nieuw is.