Ds. Lieftink - Buijs

Sinds maart 1999 ben ik predikant in Neede. Ik heb in Neede wortel geschoten, niet in de laatste plaats doordat ik in 2001 met een echte Needenaar (en melkveehouder) trouwde.
Hiervoor was ik predikant op Schouwen-Duiveland.

 
In al die jaren dat ik in Neede predikant ben, is er natuurlijk het één en ander gebeurd. We werden van tweeën één. Van hervormd predikant werd ik predikant binnen de Protestantse Kerk. Taakgebieden en aandachtsvelden verschoven in overleg met collega’s en kerkenraad. Ook de taakomvang veranderde. Toen ik in 1999 kwam, werkte ik fulltime, na mijn huwelijk ben ik minder gaan werken, eerst 80%, inmiddels 60%.
Wijk 1 is mijn werkterrein (secties 1, 2, 15, 16, 17 en een gedeelte van sectie 18).
 
Een gedeelte van mijn traktement (salaris van een dominee) wordt betaald vanuit de diaconie. Daarom ligt ook een deel van mijn werk op het diaconale vlak. En het jeugdwerk heeft mijn aandacht.
Diaconaat. Voor mij betekent dat: helpen wie geen helper heeft en goed rentmeesterschap. Ik vind het een belangrijke taak voor ons als gelovige mensen. Handen en voeten geven aan je geloof. Me daarvoor inzetten vind ik belangrijk en het inspireert me.
 
Ruimte geven aan de jeugd en hun ouders. Samen op zoek naar antwoorden op hun vragen. Hen de ruimte geven en niet dwingen binnen onze kaders. Lastig vind ik dat soms, wanneer ik mezelf (met mijn eigen kader en manier van denken) in de weg zit. En tegelijk een uitdaging die me energie geeft.
 
Stelt u een bezoek op prijs, omdat u eens wilt doorpraten over wat u bezig houdt, schroom dan niet om te bellen (0545 293138). Daar maak ik graag tijd voor!
 
Nog wat weetjes:
- Ik ben geboren in Rotterdam en opgegroeid in Gouda (mijn vader woont er nog steeds).
- Ik heb gestudeerd in Leiden.
- Ik houd van koken, lezen en het luisteren naar muziek.