Ds. Lieftink - Buijs

Sinds maart 1999 ben ik predikant in Neede. Ik heb in Neede wortel geschoten, niet in de laatste plaats doordat ik in 2001 met een echte Needenaar (en melkveehouder) trouwde.
Hiervoor was ik predikant op Schouwen-Duiveland.


In al die jaren dat ik in Neede predikant ben, is er natuurlijk het één en ander gebeurd. We werden van tweeën één. Van hervormd predikant werd ik (van ganser harte) predikant binnen de Protestantse Kerk. Taakgebieden en aandachtsvelden verschoven in overleg met collega’s en kerkenraad.

Op dit moment ligt mijn verantwoordelijkheid met name op het gebied van de diaconie en het jeugdwerk. Daar ligt ook meer en meer mijn hart.

Diaconaat. Voor mij betekent dat: helpen wie geen helper heeft en omzien naar de schepping (goed rentmeesterschap). Ik vind het een belangrijke taak voor ons als gelovige mensen. Me daarvoor inzetten maakt mijn hart warm.

Ruimte geven aan de jeugd. Samen op zoek naar antwoorden op hun vragen. Hen de ruimte geven en niet dwingen binnen onze kaders. Lastig vind ik dat soms, wanneer ik mezelf (met mijn eigen kader en manier van denken) in de weg zit. En tegelijk een uitdaging die me energie geeft.

Daarnaast zijn er natuurlijk de andere taken als het voorgaan in diensten en het pastoraat die mijn aandacht vragen.
 
Pastoraal is wijk II mijn verantwoordelijkheid.
Stelt u een bezoek op prijs, omdat u eens wilt doorpraten over wat u bezig houdt, schroom dan niet om te bellen (0545 293138). Daar maak ik graag tijd voor!
 
Nog wat weetjes over mij:

- Ik ben geboren in Rotterdam en opgegroeid in Gouda (mijn vader woont daar nog steeds).

- Ik heb twee jongere broers (inmiddels zijn we alle drie ‘van middelbare leeftijd’).

- Ik heb gestudeerd in Leiden.

- Ik houd van koken en lezen.

- Mijn computer (een iMac) gebruik ik niet alleen voor mijn werk, maar ook voor mijn plezier.
- Ik ben geïnteresseerd in lifehacking.