Kerkdiensten

Alle kerkdiensten (en andere activiteiten) zijn te vinden op de kalender.

Hieronder is voorlopig de meest recente kerkdienst te bekijken.
Om live mee te kijken moet u in het venster hieronder eerst op "Play" klikken
en dan op "Bekijk deze video op YouTube".

Zondag 5 juli 2020

Orde van dienst, zondag 5 juli - Overstapdienst
 
Voorganger:ds. Jet Lieftink-Buijs 
Ouderling van dienst:mevr. Rikie Kuiper
Organist:dhr. Gerrit Ebbekink
ector:dhr. Ab Heuvelink

Orgelspel

Luisteren naar: “Je mag er zijn” https://youtu.be/o3nP_2smg9M

Mededelingen door de ouderling van dienst

Moment van stilte / stil gebed

Bemoediging en groet

Luisteren naar “Een nieuwe dag” (CD kinderkoor Haren: 1)

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Onder orgelspel gaan de kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Genesis 12: 1-9

Luisteren naar: Lied 805 (CD Met hart en ziel III: 1:2)

Overdenking

Lezen: Lied 803: 2, 3, 6 (Uit Oer is hij getogen)

Orgelspel rondom lied 803 (Uit Oer is hij getogen)

Kinderen komen terug

Vertellen: “Een warme plek”

Aanbieden van de gevulde rugzak

Luisteren naar “Ga je mee” https://youtu.be/18bi6TE-HqY

(Afkondiging van overlijden:

luisteren naar: Lied 263 “Wees Gij mijn toevlucht” CD Met hart en ziel I: 2: 11)

Gebeden

Slotlied: “Mas de ti” https://youtu.be/zln0yXCU-74

Zegen

Orgelspel
 
 

 
Wanneer u wilt bijdragen aan de collectes die in deze dienst gehouden zouden worden, kunt u een bedrag overmaken onder vermelding van "collecte" en de datum:
 
voor de diaconie naar NL55 RABO 0347 0008 51
voor de kerk naar NL59 RABO 0347 0021 37