Kerkdiensten

Alle kerkdiensten (en andere activiteiten) zijn te vinden op de kalender.

Hieronder is voorlopig de meest recente kerkdienst te beluisteren. 

Zondag 5 april 2020

Liturgie voor de viering op Palmzondag vanuit de Grote Kerk in Neede, 5 april 2020

Voorganger: ds. Wilma Onderwaater
Ouderling van dienst: dhr. Dick de Haas
Organist: mw. Grietje Hensens
 
Muziek 
Welkom door de ouderling van dienst
Woord van verwachting en groet
Muziek – NLB  lied 286 Waar de mensen dwalen in het donker
Gebed
Lezing uit de bijbel: Mat. 21:1-11
Muziek – NLB  lied 435 Hef op uw hoofden, poorten wijd
Overdenking
Muziek - NLB  lied 552 Dit is een dag van zingen
Belijden
Gebed
Muziek – NLB  lied 256 Blijf met uw genade bij ons
Zegen, met woorden uit lied 416 vers 4
Muziek – NLB  lied 416 Ga met God
 
Wanneer u wilt bijdragen aan de collectes die in deze dienst gehouden zouden worden, kunt u een bedrag overmaken onder vermelding van collecte 5 april:
voor de diaconie naar NL55 RABO 0347 0008 51,
voor de kerk naar NL59 RABO 0347 0021 37