Kerkdiensten

Alle kerkdiensten (en andere activiteiten) zijn te vinden op de kalender.

Hieronder is voorlopig de meest recente kerkdienst te bekijken.
Om live mee te kijken moet u in het venster hieronder eerst op "Play" klikken
en dan op "Bekijk deze video op YouTube".

Zondag 31 mei 2020

Orde van dienst, zondag 31 mei
 
Pinksteren
 
Voorganger: ds. Jet Lieftink-Buijs
Ouderling van dienst: dhr. Bernard van Delft
Organist: dhr. Gerrit Ebbekink
Lector: mevr. Sanne de Ruiter

Mededelingen door de ouderling van dienst
 
Moment van stilte / stil gebed
 
Bemoediging en groet
 
Zingen: Lied 672: 1, 7 (Kom laat ons deze dag)
 
Gebed
 
Zingen: Lied 680: 1, 4, 5 (Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods)
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
 
Zingen: Lied 687: 1, 2 (Wij leven van de wind)
 
Overdenking
 
Zingen: Lied 700: 1, 2, 3 (Als de wind die waait met vlagen)
 
(Afkondiging van overlijden:
Zingen: Lied 650: 1, 2)
 
Gebeden
 
Slotlied: Lied 683: 1, 2, 4 (’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest)
 
Zegen besloten met gezongen Amen.
 
 

 
Wanneer u wilt bijdragen aan de collectes die in deze dienst gehouden zouden worden, kunt u een bedrag overmaken onder vermelding van "collecte" en de datum:
 
voor de diaconie naar NL55 RABO 0347 0008 51
voor de kerk naar NL59 RABO 0347 0021 37