Kindernevendienst

Tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool de mogelijkheid om de kindernevendienst te bezoeken. Al naar gelang het aantal, worden de kinderen in twee groepen verdeeld, groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.

We beginnen met een verhaal, dit kan zijn uit 'Kind op Zondag' of de 'Bonnefooi'.
We proberen altijd het verhaal te laten aansluiten bij de lezing in de kerk. Dit gaat in overleg met één van de predikanten.

Daarna maken we een verwerking, dat kan een kleurplaat, puzzel of spel zijn.

Naast de normale kindernevendiensten op de zondagen hebben we tijdens de adventsweken het adventsproject en tijdens de 40 dagentijd het paasproject. Eén en ander gaat in overleg met de predikanten.

Contactpersoon: Bert Rooiman, tel. 295645