Werkgroepen

Voor onze kerk zijn veel mensen actief. Vaak in één of meerdere commissies of werkgroepen. Sommige werkgroepen vallen onder de diaconie, andere onder de kerkrentmeesters. De kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid.