logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede

Stuurgroep Oecumene
Om de oecumenische activiteiten gestalte te geven, hebben we een stuurgroep oecumene en een werkgroep oecumenische diensten.

In de stuurgroep hebben zitting een pastor en een dominee, die oecumene in hun takenpakket hebben. Verder zijn er vertegenwoordigers vanuit de kerkenraad (gemeente) en de parochie. De stuurgroep vergadert ongeveer drie tot vier keer per jaar.

 

De stuurgroep stippelt het beleid uit in overleg met de kerkenraad en het kerkbestuur.

Contactpersoon is: Annie Broekmaat, tel. 292370


Oecumenische Diensten

Om de oecumenische activiteiten gestalte te geven, hebben we een stuurgroep en een werkgroep oecumenische diensten. De taak van de werkgroep oecumenische diensten is het voorbereiden van de diensten samen met de voorgangers (dominee en pastor). In principe kan er tijdens een oecumenische viering gedoopt worden, mits op tijd aangemeld!

De werkgroep telt momenteel 9 leden, waarvan tenminste 1 lid ook vertegenwoordigd is in de stuurgroep, vanwege de communicatie.
Er zijn per jaar gemiddeld vier oecumenische diensten, waaronder zo nu en dan een dialectdienst. De vespers in de veertigdagentijd en de sobere maaltijden zijn oecumenisch. Sinds 2007 wordt er in de SEN-week een tentdienst gehouden. Als herinnering aan de eerste tentdienst hebben we op 4 november 2007 een notenboom geplant in het Needse gedenkbos.

 
 
Verder stellen we een gezamenlijk rooster op met daarop de kerkdiensten van alle kerken in Neede in de maanden juli en augustus. Dit overzicht hangt bij alle kerken, campings en ligt bij de VVV om mee te nemen voor vakantiegangers.

De werkgroep bestaat ruim 25 jaar. Er gebeurt veel, maar we denken altijd: wat kunnen we als kerken nog meer samen doen!

Contactpersoon is: Annie Broekmaat, tel. 292370