logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede

Elke plaatselijke gemeente dient een “Plaatselijke Regeling” te bezitten.

In de Plaatselijke Regeling komen regelingen aan de orde ten behoeve van het leven en werken van de gemeente zoals:

•    De wijze van verkiezing van ambtsdragers, het benoemen van predikanten en kerkelijke werkers;
•    Regelingen voor Doop, Heilig Avondmaal, levensverbintenissen e.d.;
•    Regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad;
•    Regelingen voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.

De kerkenraad heeft in overleg met de colleges van kerkrentmeesters en diaconie de plaatselijke regeling opgesteld. Hierna is de gemeente gehoord en vervolgens heeft de kerkenraad de regeling vastgesteld en voor kennisneming toegezonden aan het breed moderamen van de classicale vergadering.

Bijlagen (in pdf-formaat):