logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede

De Grote Kerk is de vroegere Hervormde Kerk. In 2006 zijn de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente gefuseerd tot Protestantse Gemeente Neede. Naar aanleiding daarvan heeft het interieur van de kerk een metamorfose ondergaan.
 
Hieronder eerst enkele foto's van de voormalige Gereformeerde Kerk aan de Thorbeckestraat. 
De bouw van de Gereformeerde Kerk is een gevolg van de Afscheiding in 1945 en een gerechtelijke uitspraak in 1954.
Na 2 jaar voorbereiding en enorme inzet – ook in financieel opzicht – werd op 26 januari 1956 de Gereformeerde Kerk (synodaal) officieel in gebruik genomen met een dienst geleid door ds. Wessel.
De kerk is ontworpen door de heer Dekker van het architectenbureau Rotshuizen en Dekker te Arnhem.  Het orgel, geleverd door de fa. Fonteijn en Gaal, werd in 1963 geïnstalleerd.
In 1985 werd het bijgebouw  “Onder de Pannen”  gerealiseerd. Een hechte groep gemeenteleden heeft de aanvankelijk onmogelijk geachte actie voor kerk, orgel en “Onder de Pannen” tot een voortreffelijk einde gebracht.
Als gevolg van de fusie werd na 50 jaar hier de laatste kerkdienst gehouden op 12 maart 2006, met onder de aanwezigen de eerste predikant ds. Wessel.
Na een verbouwing biedt het complex nu woonruimte aan jongeren met een verstandelijke beperking, een bijzondere zinvolle functie die voldoening geeft.  

Beknopte historie Grote Kerk
 
In de 12e eeuw werd voor het eerst op deze plek een kerk gebouwd. De toren, eigendom van de gemeente Berkelland, werd gebouwd rond 1506 en is als enige nog "echt oud".
 
Na de hervorming van Neede (in 1616) ging het gebouw over naar de Hervormde kerk.
 
In 1846 werd de oude kerk afgebroken omdat deze te bouwvallig was geworden. Er werd toen een zogenaamde "waterstaatskerk" gebouwd. Deze werd in 1929 gerestaureerd, waarbij men onder de opengebroken houten vloer enkele laatgotische sculpturen vond. Informatie over deze beelden is te vinden op de website van de "Stichting behoud Needse beelden".


         


In september 1945 brandden kerk en toren af. De toren werd gerestaureerd en de kerk werd opnieuw gebouwd. Dit gebouw is in 1977/1978 opgeknapt en vervolgens onderging in 2006 het interieur een metamorfose.
 
Tot slot nog enkele afbeeldingen van het interieur van voor de "metamorfose":