logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede

Het is de taak van de diaconie om naar het voorbeeld van Jezus Christus
onze gemeente te leiden in het dienen en helpen, opkomen voor wie hulp
en steun nodig hebben. Het werkgebied is niet alleen onze
plaatselijke gemeente, ook landelijk en wereldwijd wordt hulp geboden, daar waar
hulp wordt gevraagd.    De diaconie heeft eveneens een taak bij de vieringen van het Heilig Avondmaal.

Bij het collecteren in de wekelijkse diensten heeft de diaconie hulp van (jeugd)collectanten.

Bijzondere collectes en activiteiten worden aangekondigd in Ontmoeting, de Chrch-app, op de website of in de regionale bladen.

Onder de diaconie functioneren diverse werkgroepen, zoals Neede-Bismark, de Werkgroep Voedselbank, de Noodhulp en de Sobere Maaltijden.

De landbouwcommissie heeft als taak het beheer van de landerijen van de diaconie. Jaarlijks worden percelen grond verpacht of verhuurd. De opbrengsten van de landerijen worden door de diaconie gebruikt voor diaconale doeleinden.

Voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben en hun partner bestaat de mogelijkheid om, in samenwerking met de diaconie, een geheel verzorgde vakantie te boeken via de IKA. Al jaren gaat ook een groep uit onze gemeente naar het Roosevelthuis in Doorn. Het enthousiasme van de vakantiegangers na afloop vertelt veel over opzet en doel van deze vakantieweken.


 

Nog een aantal activiteiten van de diaconie zijn: de Bezoekcommissie, de Bloemengroet, het Oogstgeschenk (Dankdag), de Kerstactie Kerken Berkelland en de Ontmoetingszondagmiddag.

Sinds een tijdje bestaat er het Diaconaal Platform Berkelland. Dit is een samenwerking tussen diverse kerken in Berkelland, waaronder onze kerk.


Welke gemeenteleden willen de diaconie komen versterken? We zitten met een nijpend tekort aan diakenen.

Het is ontzettend dankbaar, hartverwarmend om je als diaken in te zetten in onze gemeente!
Genoeg werk aan de winkel!


Voor meer informatie kunt U contact opnemen met de Diaconie.