logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede

De landbouwcommissie binnen de diaconie, ziet er op toe dat de landerijen op een zorgvuldige manier volgens goed agrarisch gebruik worden beheerd!
Jaarlijks worden de percelen grond verpacht dan wel verhuurd. De opbrengsten van de landerijen vallen ten deel aan de diaconie die deze gelden op haar beurt gebruikt voor diaconale doeleinden!