logo

Grote Kerk

Kerkplein 1
7161 DP Neede

In 1996 is een werkgroep in de toen nog Hervormde Gemeente begonnen met het archiveren van kerkelijke stukken.
Na eerst alles op onderdeel en datum te hebben gesorteerd, werden er 38 categorieën onderscheiden. Onder andere de notulen van de verschillende kerkenraden en kerkelijke verenigingen. Deze werden digitaal vastgelegd en zo werd er een overzichtelijk boekwerk van gemaakt.

Al zijn er enkele oudere stukken van kadastrale gegevens en de herbouw van de kerk, de meeste kerkelijke stukken dateren van na 1960.

Het archief van voor 1950 is opgeslagen in het Rijksarchief in Arnhem.
Het archief  van de diaconie en dat van de Hervormde Uitvaartonderneming vallen sinds kort onder het beheer van de werkgroep.
De tekeningen en het bestek van de herbouw van de kerk in 1947 en de foto’s daarvan bevinden zich alle nog in ons eigen archief.

Na de fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Neede in 2006 werd de werkgroep uitgebreid met leden van de v.h. Gerformeerde Kerk. Zij brachten het archief van de Gereformeerde Kerk mee.

Samen werd eerst het archief van de v.h. Hervormde Gemeente op orde gebracht, daarna dat van de v.h. Gereformeerde Kerk. Ook dat is inmiddels op orde. De werkgroep begint nu met het archiveren van de stukken van de v.h. Hervormde Gemeente tot de fusie, daarna die van na de fusie. Alle stukken tot het jaar 2000 zijn nu geregistreerd.

De commissie bestaat uit vier personen. Er wordt tijdens de wintermaanden aan het archief gewerkt.
In het archief ligt al een schat aan informatie opgeslagen. Desondanks kent het nogal wat witte vlekken.

Daarom: heeft u thuis nog stukken die voor de geschiedenis van onze gemeente van belang zijn, b.v. notulen van meisjes-, jongens-, mannen- en vrouwenverenigingen, oude nummers van kerkbladen enz., met name die van de v.h. Gereformeerde Kerk, neemt u dan contact op met dhr. Luuk de Haan, tel. 292121

Maar ook als u belangstelling heeft voor het werk van de werkgroep of geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de gemeente, dan kunt u contact met hem opnemen.